Go to the top

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ-28 III 2021r.

Ogłoszenia parafialne /

Nabożeństw Gorzkich Żali – dzisiaj o godz. 17.15.

Spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów we wtorek o godz.18.30

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek –Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Piątek– Nabożeństwo Męki Pańskiej i śmierci Pana Jezusa

Wielka Sobota -Msza św. Wigilii Paschalnej.

Wszystkie uroczystości Triduum Paschalnego o godz.19.00

Niedziela Wielkanocna -Rezurekcja o godz.6.00 /nie będzie procesji wokół kościoła/.Msze św. w ciągu dnia 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

W Wielki Czwartek od godz. 23.00- 24.00 zapraszamy na adoracje w Godzinie Świętej prowadzoną przez Odnowę w Duchu Świętym.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zachęcamy do indywidualnej adoracji.

W piątek zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.15.00.W Wielki Piątek obowiązek zachowania postu.

W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w tradycyjny sposób. Zachęcamy do odmówienia modlitw przy stole wielkanocnym/załącznik/

Wszystkie te wydarzenia według zaleceń władz państwowych i kościelnych będą odbywały się w ograniczonej ilości wiernych. W naszej świątyni może przebywać 46 osób. Prosimy o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Ks.Biskup Tadeusz Lityński udziela dyspensy od uczestnictwa we mszach św. w tym okresie i zarazem zaprasza do udziału w tych uroczystościach poprzez transmisje telewizyjne.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

Poniżej Wskazania na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021 oraz Niedziela Zmartwychwstania
Śniadanie wielkanocne w rodzinie.

Wskazania na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021
dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w czasie epidemii

I.Wstęp

 1. Niniejsze wskazania opracowane zostały na podstawie następujących dokumentów:

  1. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret w okresie Covid-19 (II), 2020

  2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota do biskupów o i konferencji episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021, 17.02.2012.

  3. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, Propozycja ujednoliconych wskazań na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021 dla duchowieństwa i wiernych Kościoła w Polsce odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w czasie epidemii, 2021

  4. Wspólny komunikat ministra zdrowia i sekretarza generalnego KEP z 24.03.2021, www.episkopat.pl

  5. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych z 26.03.2021, www.episkopat.pl

II.Zasady dotyczące obowiązku uczestnictwa i dyspensy

 1. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

III.Zachowywanie cywilnych przepisów sanitarnych

 1. Cywilne ograniczenia sanitarne nie są formą restrykcji wobec wierzących. Z tego względu należy współdziałać z władzami cywilnymi i służbami sanitarnymi na rzecz uchronienia wiernych przed zagrożeniem epidemii.

 2. Aktualne przepisy sanitarne dotyczące celebracji liturgicznych obejmują:

 • limit osób przebywających w kościele (1 osoba/20 m kw.),

 • obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m),

 • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa).

Przepisów tych należy ściśle przestrzegać1.

 1. Należy podawać za każdym razem w ogłoszeniach oraz umieścić na drzwiach kościoła informację o dopuszczonym limicie osób.

 2. Duszpasterze powinni dopilnować, z pomocą odpowiednich służb wiernych świeckich, aby w czasie nabożeństw nie przekroczyć wskazanego limitu, co mogłoby narazić ich wspólnoty na restrykcje lub powodować zgorszenie społeczne.

 3. Z uwzględnieniem zasady dystansu w kościele należy wyznaczyć miejsca, które mogą zajmować wierni.

 4. Zasadę dystansu należy także uwzględnić wyznaczając miejsca dla celebransa (koncelebransów) i służby liturgicznej.

 5. Należy dbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świętej. W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. Wszyscy celebrujący i posługujący są zobowiązani dezynfekować ręce przed liturgią, używając wyłącznie ręczników jednorazowych.

 6. Należy jeszcze bardziej dbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową oraz ręczniczki do lavabo i vasculum tak często, jak to możliwe. W vasculum należy zmieniać często wodę, dokonując uprzednio jego obmycia.

 7. Szafarze winni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk, unikając dotykania twarzy.

 8. Komunię św. można rozdzielać tylko z zasłoniętymi ustani i nosem, po dezynfekcji rąk bezpośrednio przed obrzędem.

IV.Ograniczenia dotyczące znaków liturgicznych

 1. Znak pokoju należy ograniczyć do skłonu głowy.

 2. W czasie pandemii wypada ucałowanie ołtarza i księgi zastąpić gestem skłonu. W Wielki Piątek tylko celebrans może ucałować Krzyż.

 3. Można także powstrzymać się od wykonywania ręką znaku krzyża na ustach podczas przygotowania do słuchania Ewangelii.

 4. Wypada, aby pokropienia liturgiczne miały jedynie symboliczny charakter.

V.Komunia św. poza celebracjami

 1. W czasie epidemii na prośbę wiernego należy chętnie udzielać Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej.

 2. Zgodnie z rozeznaniem wypada dać możliwość wiernym, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła przez transmisję Mszy św., w wyznaczonych godzinach poza liturgią przyjęcia Komunii św. w kościele.

 3. Komunię poza liturgią można przyjąć tylko raz w ciągu dnia, a od Wielkiego Czwartku aż do wieczora Wielkiej Soboty Komunia poza liturgią jest zabroniona (z wyjątkiem Komunii chorych w Wielki Czwartek i Wielki Piątek oraz jedynie Wiatyku w Wielką Sobotę).

VI.Zasady dotyczące koncelebransów

 1. Należy starać się ograniczać koncelebrację.2

 2. Komunia koncelebransów powinna odbywać się tak, aby tylko jedna osoba spożywała Krew Pańską bezpośrednio z kielicha, ta sama osoba również powinna przygotowywać kielich i dokonywać puryfikacji naczyń.

VII.Zasady dotyczące sakramentu pojednania

 1. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament także poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

 2. Osoby, które ze względu na epidemię, nie mogą przystąpić tymczasowo do spowiedzi, powinny skorzystać z możliwości, jakie daje prawo kościelne w tym zakresie. Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK, kan. 916). Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452). Uzyskane tak odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania przy najbliższej okazji do spowiedzi, pod groźbą popadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

 3. Przypominamy, że:

  1. nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: w niebezpieczeństwie śmierci; penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka3. Spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku wyznania grzechów ciężkich przy najbliższej spowiedzi indywidualnej4.

  2. nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.)5;

VIII.Zasady dotyczące olejów świętych i duszpasterstwa chorych

 1. W okresie ograniczonego kontaktu fizycznego można skorzystać z możliwości namaszczenie bez bezpośredniego dotyku, przy użyciu narzędzi, np. bawełnianego patyczka albo jednorazowych rękawiczek ochronnych (zob. Kan. 1000 § 2).

 2. W razie konieczności każdy kapłan może, jak zwykle, jednorazowo poświęcić olej chorych, ale tylko w czasie sprawowania sakramentu; pozostałego oleju nie wolno przechowywać, lecz należy spalić (Obrzędy chorych, nr 21b).

 3. Komunię św. poza celebracją w Wielki Czwartek i Wielki Piątek można zanosić jedynie chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie udzieliła wyjątków nawet na okres pandemii.

 4. W każdym dekanacie u dziekana dostępne są pakiety sanitarne (przyłbica, maska, kombinezon, rękawiczki) z instrukcją użycia dla kapłanów posługujących chorym w domach.

IX.Niedziela Palmowa

 1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego.6 Można zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. W procesji wewnątrz kościoła uczestniczy tylko najbliższa asysta. Wierni pozostają na miejscach.

 2. Transmisja z obchodów Niedzieli Palmowej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się o godz. 10.30 na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski.

X.Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa

 1. Te dni należy w miarę możliwości poświęcić na sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem zasad sanitarnych.

XI.Msza Krzyżma w Wielki Czwartek

 1. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w gorzowskiej katedrze – wzorem ubiegłego roku – w gronie jedynie pięciu kapłanów reprezentujących pięć rejonów diecezji, innych imiennie wyznaczonych kapłanów i osób posługujących. Poświęcone oleje będą dostarczone do pięciu rejonów diecezji i będą mogły zostać odebrane przez księży dziekanów (rejony w załączniku), a następnie przez proboszczów w dekanatach. W przypadku przeszkody kapłan reprezentujący rejon proszony jest o wyznaczenie swego zastępcy i poinformowanie dziekanów w rejonie o zmianie. Opłaty za olej zostaną doliczone do opłat dziekańskich.

Księżom jubilatom okolicznościowe listy zostaną przesłane pocztą.

XII.Święte Triduum Paschalne

 1. Celebracje Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

 2. W parafiach Triduum Paschalne można celebrować także na filiach. Jednak nie wolno powtarzać celebracji w tym samym kościele.

 3. Zachęca się do organizowania transmisji w mediach społecznościowych, by parafianie mogli łączyć się duchowo ze swoimi wspólnotami.

 4. W Domu Księży Emerytów i wspólnotach zakonnych zezwala się na celebracje Triduum Paschalnego we własnych kaplicach. Nie mogą w nich jednak uczestniczyć inni wierni nie należący do tych wspólnot.

XIII.Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości koncelebracji, udziela się wszystkim księżom zezwolenia na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu w kościele czy kaplicy, a jeśli to będzie niemożliwe (w przypadku izolacji czy kwarantanny) – w innym odpowiednim miejscu.

 2. Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się uwzględniając następujące wskazania:

  1. Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć.

  2. Nie udziela się Komunii pod dwiema postaciami

  3. Kaplicę adoracji („ciemnicę”) należy urządzić miejscu, w którym wierni będą mogli zachować zasadę dystansu oraz w sposób skromny, aby w przygotowania angażować jak najmniejszą liczbę osób.

  4. Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji przenosi się tylko przy udziale najbliższej asysty, bez udziału wiernych.

 3. W wyznaczonych godzinach należy umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; w świątyni może przebywać jednocześnie tylko dopuszczalna liczba osób.

XIV.Wielki Piątek Męki Pańskiej

 1. Doroczna zbiórka ofiar na Boży Grób w Jerozolimie odbywa się w dniu ogłoszonym oddzielnie przez Konferencję Episkopatu.

 2. Grób Pański należy urządzić w bezpiecznym pod względem sanitarnym miejscu, tak aby w przygotowaniach uczestniczyło jak najmniej osób. Należy bardziej wyeksponować monstrancję niż figurę Chrystusa leżącego w grobie. Należy też dbać, aby wystawiony Najświętszy Sakrament znajdował się w miejscu godnym i zabezpieczonym.

 3. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się uwzględniając następujące wskazania:

  1. W modlitwie powszechnej, po wezwaniu 9. należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (załącznik).

  2. Stosuje się pierwszą formę ukazania Krzyża (w prezbiterium).

  3. Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący oddaje cześć Krzyżowi przez pocałunek. Pozostali przez podejście i przyklęknięcie lub skłon. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża i zachowali odpowiednią odległość od siebie.

  4. Jeśli celebracja jest transmitowana, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i trzymać tak przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

  5. Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. Zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

 4. Można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu.

XV.Wielka Sobota

 1. W wyznaczonych godzinach należy umożliwić wiernym indywidualną modlitwę w kościele; w świątyni może przebywać tylko dopuszczalna liczba osób.

 2. Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w kościołach i na zewnątrz świątyń jest odwołane.

 3. Biskup diecezjalny pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Wiernych wypada zachęcić do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa wykonany przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domach do pobłogosławienia.

 4. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd znajduje się w załączniku.

XVI.Wigilia Paschalna

 1. W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia:

  1. Liturgia zaczyna się wewnątrz kościoła. Wierni pozostają na miejscach.

  2. Do poświęcenia ognia należy użyć zwykłej świecy (nie paschalnej).

  3. W liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Pokropienie powinno mieć charakter symboliczny.

  4. Chrzty dorosłych katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z tradycją Kościoła mogą one w razie potrzeby być przeniesione na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

  5. Nie udziela się Komunii pod dwiema postaciami.

  6. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego należy pominąć procesję rezurekcyjną.

XVII.Niedziela Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanocny

 1. O ile to możliwe, należy zaplanować w wyznaczonych godzinach obrzęd udzielenia Komunii św. poza Mszą św., np. co pół godziny.

XVIII.Odpusty

 1. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym chorym na Covid-19, pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się zakażonymi. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność przez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca Świętego, nabożeństwem Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy, gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

 2. Osoby, które nie mogąc uczestniczyć w liturgii, dokonują aktu Komunii duchowej, mogą uzyskać odpust cząstkowy za dołączenie do tego aktu modlitwy „Duszo Chrystusowa”.

XIX.Modlitwa o ustanie pandemii

 1. Wypada zachować zwyczaj śpiewania „Suplikacji” na zakończenie liturgii Wielkiego Tygodnia, a także w kolejnych tygodniach epidemii po Mszach św. i nabożeństwach.

 2. Wypada korzystać z formularza mszalnego „W okresie pandemii”. Formularza nie wolno używać w Oktawie Wielkanocy, w Niedziele Okresu Wielkanocnego i w uroczystości.

 3. Wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu, wzywając orędownictwa Maryi Niepokalanej i Jej Oblubieńca, św. Józefa, którego Rok Święty obchodzimy oraz Świętych Patronów czasu epidemii, do których należą m.in. św. Sebastian, św. Roch, św. Rozalia z Palermo i św. Rita z Cascii i własnych Świętych Patronów.

 4. Kościoły powinny, w miarę możliwości, pozostawać otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Ks. Robert Patro

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Załączniki:

 1. Regiony odbioru olejów świętych,

 2. Wezwanie modlitwy powszechnej w Wielki Piątek,

 3. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów w poranek wielkanocny (dwie wersje do wyboru),

 4. Przypomnienie zasad przyjmowania Komunii św.,

 5. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych z 26.03.2021

Do ogłoszeń w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej:

 • Odczytanie Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych z dnia 26.03.2021 (załącznik).

 • Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.

 • Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii:

  • dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw.,

  • obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m,

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa).

 • Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów.

 • W związku z tym wszystkie celebracje w kościele/kościołach naszej parafii mogą się odbywać jedynie z zachowaniem tych norm. W tym celu:

  • przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących,

  • w świątyni zostały wyznaczone miejsca, które można zajmować,

  • na drzwiach kościoła została umieszczona informacja o limicie uczestników.

 • Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).

 • Ponieważ obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia osobiście w liturgii, zapewniamy wszystkich o szczególnej modlitwie podczas parafialnych celebracji. Prosimy pozostających w domach o duchową łączność z parafią, diecezją i z całym Kościołem przez modlitwę domową, a także z pomocą transmisji.

 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

 • Liturgie Triduum Paschalnego w naszej parafii będą odbywać się w następującym porządku… Dodatkowa możliwość przyjęcia Komunii św. w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny… (Uwaga na zasady udzielania Komunii św. poza główną celebracją podczas Triduum Paschalnego. Zob. pkt V). Transmisje parafialne będą dostępne…

 • W naszym kościele będzie także możliwość osobistej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w następujących dniach i godzinach… Nawiedzający kościół są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 • Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest odwołane w całej diecezji.

 • Bp Tadeusz Lityński pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia.

 • Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie diecezjalnej www.diecezjazg.pl

1 Wspólny komunikat ministra zdrowia i sekretarza generalnego KEP z 24.03.2021, www.episkopat.pl

2 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret w okresie Covid-19 (II), 25.03.2020.

3 Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39; dekret z dn. 10.03.1978 (Prot. CD 544/77).

4 Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*.

5 Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II.

6 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret w okresie Covid-19 (II), 25.03.2020, Prot. N. 154/20.

Niedziela Zmartwychwstania
Śniadanie wielkanocne w rodzinie

Tegoroczne śniadanie wielkanocne znów spożywane będzie w czasie epidemii. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

L. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

KATECHEZA DOMOWA

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści.

Pascha w czasie epidemii

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

W tym roku znów spotykamy się w czasie panującej w świecie i w naszej ojczyźnie epidemii. (Nie mogliśmy się spotkać na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele). Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowsała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić także do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26).

Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

Symbolika polskiej święconki

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.

MODLITWY

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie

 • Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy…
 • Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.
 • Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.
 • Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
 • Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.
 • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi:

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

ŻYCZENIA

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.

P. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

MODLITWA PO POSIŁKU

Po posiłku prowadzący mówi:

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W. Amen. Alleluja.

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.