Go to the top

Parafia Rzymsko-katolicka
p.w. Chrystusa Króla

w Gorzowie Wielkopolskim

Parafia

Msze Święte

W tygodniu: 7:00; 18:00
Niedziela: 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00

I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1360 roku, kiedy funkcjonował on jako Kościół p.w. Św. Jerzego. Świątynia została zburzona podczas wojny trzydziestoletniej.

Na początku XX wieku sporządzono plan jej odbudowy. Po I wojnie światowej pastor Paul Textor zainicjował rozpoczęcie prac. Projekt sporządził berliński architekt Kurt Steinberg. Jest to klinkierowa rotunda z dachem stożkowym i ażurową wieżą zwieńczoną wielometrowym krzyżem. Wysokie, czworokątne okna oświetlają wnętrze pokryte kopułowym sklepieniem. Prezbiterium jest tylko w małym stopniu podwyższone, naprzeciw niego są umieszczone ławki i prospekt organowy pochodzący z czasów budowy kościoła. Całe przedsięwzięcie rozpoczęto w roku 1928. 14.12.1930 nowa świątynia została poświęcona jako kościół Lutra.

Po II wojnie światowej świątynia przyjęła imię Chrystusa Króla jako parafii katolickiej. Budowla ta ma bardzo ciekawą architekturę. Okna prezbiterium zdobią współczesne witraże wykonane w 1997 roku z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wnętrze zostało wzorowane na planach stosowanych w projektowaniu amfiteatrów.

Autor zdjęć: Grzegorz

Duszpasterstwo

Opis

Kapłan sprawując Sakramenty działa w osobie Chrystusa (in persona Christi). Bez niego nie może odbyć się żadna Msza święta, gdyż jedynie on, za sprawą sakramentu święceń, posiada władzę konsekrowania chleba i wina. Gdy w czasie Modlitwy Eucharystycznej wypowiada słowa: „To jest bowiem Ciało moje” oraz „To jest bowiem kielich Krwi mojej…”, wówczas złożone na ołtarzu dary ofiarne, mocą Ducha Świętego przyzywanego w Epiklezie, stają się prawdziwie, realnie i substancjalnie Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Sakrament

Chrztu Świętego

w ciągu roku
Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa, zanurzony w Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.
Sakrament

I Komunii Świętej

w m-cu maju
Eucharystia jest to żywy, prawdziwy i materialny Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina, ofiarujący siebie samego Bogu Ojcu oraz dający siebie jako pokarm duchowy wiernym złączonym w Jego ofierze.
Sakrament

Bierzmowania

w ciągu roku
BIERZMOWANIE jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie dziecka Bożego i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o dary Ducha Bożego otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.
Sakrament

Namaszczenia Chorych

o każdej porze
Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu Sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą – Sakrament Chorych. Nie jest Sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego Sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Wspólnoty

Wspólnoty i Grupy modlitewne w parafii

Uczestnictwo we wspólnotach o różnych formach pomaga w rozwoju duchowym, pogłębia życie i nadaje mu większy sens. Zapraszamy wszystkich; dzieci, młodzież, dorosłych, którzy czują chęć działania w jednej z grup parafialnych. Prezentujemy krótko te grupy i podajemy przy nich osoby, z którymi można się skontaktować, jak również terminy spotkań.

Kancelaria

Msze Święte

W tygodniu: 7:00; 18:00
Niedziela: 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00

Kancelaria

Wtorek: 16:00 – 17:30
Piątek: 16:00 – 17:30

W sprawach nagłych, o każdej porze dnia.

Konto Parafii

61 1020 1954 0000 7402 0068 0629

Autor zdjęć: Sławomir Tyczyński. Dziękujemy.

Formularz kontaktowy

  Kontakt

  Parafia p.w. Chrystusa Króla
  Woskowa 1b, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska
  Telefon
  +48 95-720-70-35
  E-mail
  gorzowchk@diecezjazg.pl
  Facebook
  https://www.facebook.com/chrystuskrolgorzow/
  Proboszcz
  ks. kan. Jerzy PIASECKI
  Wikariusz
  ks. mgr Rafał Goluch
  Zgromadzenia zakonne
  Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej,
  ul. Koniawska 51, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Parafia p.w. Chrystusa Króla

  W Gorzowie Wlkp.
  Dekanat Gorzów - Chrystusa Króla
  Wiernych 6000
  Proboszcz ks. kan. Jerzy PIASECKI